Smluvní podmínky

Údaje o společnosti:

RANOC s.r.o. Na Florenci 1055/35 110 00 Praha 1 IČ: 05736111, DIČ: CZ057361111.

 

Podmínky provozování stolního fotbalu

1. Provozovatel se zavazuje bezplatně umístit stolní fotbal ve své provozovně na místo dohodnuté s majitelem a umístit nad něj účinné osvětlení. Jakoukoli manipulaci se stolním fotbalem může provozovatel provádět pouze s předchozím souhlasem majitele. Provozovatel se zavazuje umožnit v otevírací době zájemcům hru na stolním fotbalu.

2. Provozovatel se zavazuje kontrolovat, že hra na stolním fotbálku je provozována řádně, zejména dohlížet, zda zájemci o hru stolní fotbal nepoškozují a před každou hrou vhazují do stolního fotbalu minci ve výši 10 Kč.

3. Majitel se zavazuje zajišťovat průběžnou údržbu a opravu stolního fotbalu.

4. Provozovatel se zavazuje průběžně čistit hrací plochu stolního fotbalu, aby bylo možné řádně hrát.

5.  Vybírání mincí z kasy stolního fotbalu bude provádět majitel a provozovatel zásadně vždy společně, a to jednou měsíčně po předchozí dohodě. Výtěžek bude rozdělen v poměru 60 % (slovy šedesát procent) pro majitele a 40 % (slovy čtyřicet procent) pro provozovatele.

6. Provozovatel se zavazuje, že v případě jakýchkoli změn a událostí v jeho provozovně nebo souvisejících s jeho provozovnou nebo s jeho podnikatelskou činností (změna majitele provozovny, uzavření provozovny, uzavření provozovny za účelem oprav či rekonstrukcí, havárie, mimořádná událost, insolvence, exekuce atp.) se zavazuje neprodleně o těchto skutečnostech informovat majitele. V případě nedodržení této povinnosti odpovídá majiteli za škodu, která mu tímto vznikne.

 
 
be9-soccer.com © 2015 Frontier Theme
Facebook
Facebook